Spooklocatie

In de flyer van LovArte 2017 werd op het routeplan verkeerdelijk tweemaal het nummer 21 aangebracht. Het routeplan dat in de catalogus is afgedrukt bevat niet deze foute informatie. Locatie 21 van Myriam Bundervoet bevindt zich wel degelijk in Rozenhoed 21 te Vinderhoute. Men zegge het voort!

Routeplan 10 april