Eddy De Zutter 24

eddy-de-zutter-2

Geboren en getogen Vinderhoutenaar. Grafische opleiding. Was 15 jaar de Creative Designer Benelux van de multinational Moore.

Als kunstenaar behoort Eddy De Zutter tot de steeds zeldzamer wordende artiesten voor wie, om het met een cliché te zeggen, de kunst nog altijd de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie is. Hij is een gedreven kunstenaar in het diepst van zijn gedachten en in die sfeervolle uitdrukking van zijn talent. Zijn expressie getuigt van een eigenzinnigheid, geboren uit een scherp waarnemingsvermogen om karaktertypes te doorgronden.

Zijn werken zijn uiterst origineel en bijna hypnotiserend. Vanuit een ogenschijnlijke waas dring je binnen in een geesteswereld van expressieve personages.

Hij tekent of schildert nachtelijke impressies, gegroeid uit een voortdurende observatie van mensen en de communicatiestromen daartussen. Dit magisch realisme wordt geboren uit een spontane opwelling, als de ingeving van het ogenblik.

Het werk van Eddy De Zutter kon al bezichtigd worden op een 30-tal tentoonstellingen.

LOCATIE 24 – Dorsweg 17-19, Vinderhoute

Eddy De Zutter
Dorsweg 17-19, 9921 Vinderhoute
0473 53 00 73
http://www.eddydezutter.be

 

eddy-de-zutter-2-2