Nicolas Van Parys 19

nicolas-portret-nicolas02-klein

Nicolas Van Parys haalt inspiratie uit de confrontatie van de deconstructie van onze wereld waarmee we in het dagelijkse leven omringd worden. De actualiteit, directe omgeving, generaties, uiteenlopende culturen en de natuur blijken vaak terug te komen in zijn werk. Door gebruik te maken van deze interesses en door de drang om voortdurend te willen experimenteren, valt zijn werk niet onder te brengen onder één welbepaalde stijl. Dit maakt dat er vrijheid ontstaat op vlak van themakeuzes en verschillende dragers/ technieken.
Het uitgangspunt zijn collages en bevreemde composities als beeldvorming. De ‘beperking’ in het manipuleren van beelden door ze handmatig te verknippen zijn in eerste instantie een voorstudie voor het schilderen.
De collage wordt schilderwerk, de verf en de ondergrond bepalen mee hoe het werk evolueert.   Hij maakt daarbij graag gebruik van oude beelden uit magazines of foto’s. Die beelden zijn referenties naar het verleden, misschien wel een verlangen naar de oorsprong. Op die manier krijgt hij de kans om de eenvoud van ons bestaan te bewerken.

LOCATIE 19 – Appensvoorde 141, Lovendegem

Nicolas Van Parys
Sparrestraat 8, 9920 Lovendegem
0475 49 02 35
http://www.nicolasvanparys.com

nicolas-collage