Frank Vanhooren 1

frank-4

Al meer dan 10 jaar is Frank Vanhooren geboeid door emoties en innerlijke gemoedstoestanden. Hij probeert deze vast te leggen in antropomorfe vormen. Zijn werken zijn teruggebracht tot de essentie. De figuren zijn ontdaan van hun schoonheid.De verstilde voorstellingen geven een beeld van een verborgen wereld die Frank steeds opnieuw raakt. De ziel en de gemoedstoestand, het fenomeen van de mens overgelaten aan zijn innerlijke wereld.

“Frank Vanhoorens mensbeeld behoort tot een ontluisterende soort. Zijn beelden zijn stil. Juist daarom zijn ze beklemmend. Het eindstadium is bereikt, de figuren hebben alle verzet opgegeven. Het is een soort bewustzijn in verstarde vorm. Ogen die gesloten zijn en open ogen zonder pupillen zijn typerend, want hoe kun je de spiegels van de ziel voorstellen als je hun ziel niet kent, laat staan je eigen ziel. In de meeste gevallen kijken ze met opgegeven hoofd voor zich uit, starend in het niets. Wat wil die blik vertellen? De eerste associatie zou kunnen gemaakt worden met psychiatrische patiënten, bejaarden en dementen.”

LOCATIE 1 – Raadzaal, Kasteeldreef 72, Lovendegem

Frank Vanhooren
Nieuwstraat 94, 8792 Desselgem
056/32 97 22
vanhoorenfrank@yahoo.com
www.frankvanhooren.be

frank-2

frankb

frank-3